Straż Honorowa NSPJ

- I czwartek miesiąca – Msza o 12.00 i nabożeństwo Godziny Świętej

- I piątek miesiąca – 11.35 – Godzinki o Najświętszym Sercu Pana, 12.00 – Msza św. wynagradzająca NSPJ z procesją eucharystyczną. Po Mszy św. – spotkanie członków arcybractwa.

Prowadzi: ks. Proboszcz

ARCYBRACTWO

STRAŻY HONOROWEJ

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSAPOCHODZENIE

Duchowe początki Straży Honorowej sięgają Kalwarii. Tam, obok wiszącego na krzyżu Zbawiciela, którego Serce zostało przebite włócznią, stanęli jako pierwsi: Najświętsza Maryja Panna, św. Jan Ewangelista i św. Maria Magdalena. XIX wieków później, we francuskim mieście Bourg-en-Bresse, 13 marca 1863 roku, powstała wspólnota kontynuująca to duchowe dziedzictwo. Po latach zatwierdzona jako bractwo, czternaście lat później stała się Arcybractwem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorką była wizytka, siostra Maria od Najświętszego Serca Bernaud.

CEL WSPÓLNOTY

Zasadniczym celem Straży Honorowej jest odpowiedź na miłość Chrystusa, która tak często pozostaje nie odwzajemniona. Jego skarga: ,,szukałem, kto by mnie pocieszył i nie znalazłem” była dla Założycielki natchnieniem do sformułowania dewizy Zrzeszenia: Cześć, Miłość, Wynagrodzenie. Słowa te do dnia dzisiejszego stanowią jego program.

JAK ODPOWIEDZIEĆ NA MIŁOŚC CHRYSTUSA?

Ofiarować Sercu Jezusa wybrana godzinę dnia, nie dokonując zmian w zajęciach. Można spędzić „Godzinę Straży” realizując swoje codzienne obowiązki, modląc się lub odpoczywając, wszystko to w łączności z Chrystusem, na chwałę Boga Ojca i dla zbawienie bliźnich. Symboliczne zapisanie na Zegarze Straży jest znakiem podjętego zobowiązania do uświęcenia danej godziny, a następnie całego życia. Jeśli zapomni się o „Godzinie Obecności” przy Sercu Jezusa, można ją rozpocząć w momencie przypomnienia sobie o niej.

ZAGAR MIŁOSIERDZIA

Oprócz codziennej „Godziny Straży” wielu członków wybiera sobie dodatkową godzinę na tzw. Zegarze Miłosierdzia, aby modlić się o nawrócenie grzeszników. Są i tacy, którzy za grzechy świata ofiarowują całe swoje życie, wspaniałomyślnie przyjmując wszystkie cierpienia, jakimi Boża Opatrzność ich doświadcza.

KLUCZ DO EUCHARYSTII

Członkowie Arcybractwa odnajdują żywe Serce Jezusa w Eucharystii. Dlatego już na początku Godziny Obecności duchowo przenoszą się przed tabernakulum. Ofiarują swoje czynności, radości i trudy, aby wielbić i wynagradzać Sercu Zbawiciela.

,,Obecność Jezusa w tabernakulum powinna stanowić biegun przyciągający coraz większa liczbę dusz w Nim zakochanych, które potrafią pozostawać przy Nim długi czas, wsłuchiwać się w Jego głos i niemalże słyszeć bicie Jego Serca. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan” – napisał bł. Jan Paweł II w Liście apostolskim „Mane nobiscum Domine”, 18.

Częsta Msza św., Komunia św., zwłaszcza wynagradzająca przyjmowana w pierwsze piątki miesiąc; Godzina Święta, a także adoracja Najświętszego Sakramentu należą do podstawowych praktyk Arcybractwa.

APOSTOLAT MODLITWY I ŚWIADECTWA

Codzienny kontakt z miłosiernym Sercem Jezusa wyzwala potrzebę modlitwy w różnych sprawach. Każda godzina na Zegarze Straży posiada swojego duchowego patrona oraz intencję, którą należy ogarnąć modlitwą. Członkowie tej profetycznej wspólnoty obecni są w 36 krajach świata, zatem w każdej godzinie dnia i nocy czciciele Jezusowego Serca składają Mu hołd oraz uczestniczą w dziele zbawienia. Ich intensywne życie duchowe, prowadzące do doskonałości chrześcijańskiej, znajduje swój wyraz w czynnej miłości bliźniego. Nie pozostają obojętni wobec potrzeb parafii, środowiska, w którym żyją, czy też własnej wspólnoty.  Jako grupa modlitewna są organizatorami lub współorganizatorami nabożeństw. Wspomagają swoich duszpasterzy, włączając się w przygotowanie oprawy liturgicznej, a ponadto wykonują różne posługi charytatywne na rzecz wspólnoty parafialnej.

FORMACJA

Realizacja celów i zadań Arcybractwa możliwa jest przez stałą formację jego członków. Comiesięczne spotkania W ponad 350 ośrodkach Straży w Polsce, pod kierunkiem księży Opiekunów służą formacji duchowej i intelektualnej, omówieniu bieżących sprawi nakreśleniu planu pracy na kolejny miesiąc. Również zazwyczaj wtedy dokonuje się losowania biletów zelatorskich, zawierających wskazówki ascetyczne na dany miesiąc. Przygotowywane i regularnie rozsyłane przez Dyrekcję Arcybractwa informacje, wydawane książki i czasopismo „Wiadomości Straży Honorowej NSPJ”, rekolekcje i spotkania dla zelatorów przyczyniają się nie tylko do sprawnej działalności organizacji, ale także pozwalają na pogłębienie życia duchowego członków.

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI STRAŻY HONOROWEJ

Do Straży Honorowej NSPJ należeli. m. in. papież bł. Pius IX, św. Jan Bosko, św. Magdalena Zofia Barat, św. brat Albert Chmielewski,  św. Jose Maria Rubio, bł. Maria Deluil-Martiny,  św. Daniel Comboni. Czynione są także starania o wyniesienie na ołtarze Założycielki - s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STRAŻOWEJ WSPÓLNOTY

Jeżeli chcesz wstąpić w szeregi Straży Honorowej, wybierz sobie „godzinę obecności” jaką chcesz ofiarować Sercu Jezusa. Zgłoś się do opiekuna Straży w Sanktuarium NSPJ (do ks. proboszcza).

Chrystus potrzebuje i dzisiaj świadków miłości Jego Serca. Uczyń wszystko, by Jego królestwo było obecne w twoim życiu. W tym pomoże Ci przynależność do Straży Honorowej.