Szczęść Boże!

Zapraszamy do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Codziennie odprawiamy tu co najmniej siedem Mszy Świętych i adorujemy Jezusa w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Boże Miłosierdzie wylewa się w sakramencie pokuty, który jest tutaj sprawowany około dziesięć godzin dziennie.

Czytania na dziś
(Iz 26,7-9.12.16-19)Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój - poszukuje Cię w mym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał! Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu, takimi myśmy się stali przed Tobą, o Panie! Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.(Ps 102,13-15-21)REFREN: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię Ty zaś, o Panie, trwasz na wieki, a imię Twoje przez wszystkie pokolenia. Powstań i okaż litość Syjonowi, bo nastała pora, byś się nad nami zmiłował. Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie, żalem ich przejmują jego gruzy. Poganie będą się bali imienia Pana, a Twej chwały wszyscy królowie ziemi. Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie, przyczyni się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to pisać dla przyszłych pokoleń, lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć jęki uwięzionych, aby uwolnić skazanych na śmierć.Aklamacja (Mt 11,28) Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.(Mt 11,28-30)W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.(Iz 26,7-9.12.16-19)Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój - poszukuje Cię w mym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał! Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu, takimi myśmy się stali przed Tobą, o Panie! Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.(Ps 102,13-15-21)REFREN: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię Ty zaś, o Panie, trwasz na wieki, a imię Twoje przez wszystkie pokolenia. Powstań i okaż litość Syjonowi, bo nastała pora, byś się nad nami zmiłował. Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie, żalem ich przejmują jego gruzy. Poganie będą się bali imienia Pana, a Twej chwały wszyscy królowie ziemi. Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie, przyczyni się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to pisać dla przyszłych pokoleń, lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć jęki uwięzionych, aby uwolnić skazanych na śmierć.Aklamacja (Mt 11,28) Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.(Mt 11,28-30)W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Czytania chwilowo niedostępne. »

 
Msze w Sanktuarium
Spowiedź w Sanktuarium
Galeria zdjęć z Sanktuarium
 
 
Kalendarium wydarzeń w Sanktuarium

Odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

20 czerwca 2020, sobota
Każdego dnia chrystusowiec odnawia swoje oddanie Najświętszemu Sercu Bożemu powtarzając słowa modlitwy: „O (...)

Więcej →

Jubileusze kapłańskie ks. Janusza (60-lecie) i ks. Antoniego (25-lecie)

Jubileusze kapłańskie ks. Janusza (60-lecie) i ks. Antoniego (25-lecie)

6 czerwca 2020, sobota
  "Powołanie wychodzi z Serca Boga i musi zawsze znaleźć drogę do serca człowieka". O tej więzi powołanego (...)

Więcej →

Wracajmy!!!

Wracajmy!!!

30 maja 2020, sobota
Od niedzieli nabożeństwa bez ograniczeń ilościowych (obowiązuje maseczka i dystans). Spowiedź znów w (...)

Więcej →