Odnowa w Duchu Świętym

Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym spotyka się w sanktuarium NSPJ w każdy poniedziałek na Mszy św. o 18:30, po której odbywa się spotkanie modlitewne w salce lub adoracja Najświętszego sakramentu w kościele.

Istotą tych spotkań jest wspólna modlitwa uwielbienia w sposób praktykowany w wielu ruchach charyzmatycznych: tzw. modlitwa spontaniczna - głośna i jednocześnie wypowiadana przez wszystkich obecnych, ale także radosny śpiew, modlitwa wstawiennicza, modlitwa słowem Bożym. Formacja duchowa odbywa się przede wszystkim w ramach Seminarium Odnowy Życia Chrześcijańskiego, organizowanego przynajmniej raz w roku kilkumiesięcznego cyklu katechez, indywidualnych medytacji biblijnych i spotkań w tzw. grupach dzielenia, zakończonego modlitwą o uzdrowienie i nowe wylanie Ducha Świętego.

Członkowie grupy modlitewnej włączają się także w działania innych grup parafialnych, zwłaszcza gdy trzeba wspomóc posługą charyzmatyczną, czy modlitwą wstawienniczą. W pierwsze poniedziałki miesiąca celebrujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.

opiekunem grupy jest ks. Krzysztof Jeruzalski SChr