Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

20 listopada 2022, niedziela

Po Mszy św. odmówimy Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Bożemu Sercu. Kto bowiem w uroczystość Chrystusa Króla publicznie odmówi Akt poświęcenia może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej, przyjęta Komunia św., brak przywiązania do grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Modlitwa różańcowa za zmarłych na Cmentarzu Centralnym dzisiaj o godzinie 14.00.

Jutro swoje imieniny obchodzi ks. Janusz Mękarski. Dostojnemu solenizantowi życzymy zdrowia i wszelkich potrzebnych łask oraz otaczamy go swoją modlitwą.

Za tydzień rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa i na święta Bożego Narodzenia. W dni powszednie zapraszamy na Roraty o godzinie 6.00, które poprzedzać będzie śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. W niedziele adwentowe o godzinie 17.00 śpiewany będzie AKATYST.

Od następnej niedzieli będziemy rozprowadzać pobłogosławione opłatki na stół wigilijny, a członkowie Parafialnego Zespołu Caritas rozprowadzać będą świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Stowarzyszenie „RAZEM” będzie rozprowadzać świeczniki adwentowe. Dochód przeznaczony będzie dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez to Stowarzyszenie.

„Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor zaprasza na konferencję pt. Chrystianofobia - chrześcijaństwo poza granicami tolerancji, która odbędzie się środę, 30 listopada br., o godz. 17.00, w Hotelu Marriott przy pl. Brama Portowa 2 w Szczecinie (Posejdon, sala Colosseum). Tematyka konferencji będzie dotyczyć prześladowania chrześcijan. Gościem spotkania będzie m.in. ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr.”