Neokatechumenat

Droga Neokatechumenalna - dwie wspólnoty w Sercu Szczecina

 Są już niemal we wszystkich krajach, na wszystkich kontynentach. Owoce Drogi Neokatechumenalnej to m.in. tysiące uratowanych od rozbicia małżeństw, bardzo liczne powołania kapłańskie i zakonne, rodziny wielodzietne oraz zaangażowanie ewangelizację i w misje, często w bardzo trudnych warunkach.

 

Droga Neokatechumenalna została kilka lat temu oficjalnie uznana za "powszechne dziedzictwo Kościoła". Dekret zatwierdzający definitywnie Statut Drogi Neokatechumenalnej, wręczył inicjatorom Drogi - Kiko Argüello, Carmen Hernández oraz o. Mario Pezzi - w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 13 czerwca 2008 roku, kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich

 

Statut - to nie tylko formalne zatwierdzenie prawne. Opisuje zarazem podstawowe zasady Drogi, która powinna zostać zachowana w swoich specyficznych cechach i ciągłości - stanowiąc pomoc dla biskupów i proboszczów. /za Deon/

W naszej parafii przy Sanktuarium na liturgii gromadzi się w dwóch wspólnotach prawie stuosobowa grupa pod przewodnictwem ks. Sławomira Burakowskiego TChr i ks. Jarosława Staszewskiego TChr.

Linki: http://neokatechumenat.org.pl/katechezy