Kalendarium wydarzeń w Sanktuarium
30 rocznica śmierci Współzałożyciela chrystusowców i Założyciela sióstr misjonarek

30 rocznica śmierci Współzałożyciela chrystusowców i Założyciela sióstr misjonarek

17 stycznia 2014, piątek

Kapłan archidiecezji poznańskiej, później na prośbę kard. Augusta Hlonda administrator nowej wspólnoty zakonnej, która miała zajmować się opieką nad emigrantami, pierwszy przełożony generalny chrystusowców, założyciel misjonarek Chrystusa Króla... przed trzydziestu laty narodził się dla nieba.

Udostepniamy program obchodów i film o o. Posadzym.

Oto kilka wersów tekstu o. Posadzego o Bożym Sercu:

Dzisiaj zawierzamy nasze intencje Sercu Bożemu:

Wszechmogący wieczny Boże, który przez Krew Twojego Syna odkupiłeś każdego człowieka, prosimy, pozwól nam wielbić Ciebie w Słudze Twoim ojcu Ignacym, który pełen wiary, nadziei, miłości i troski wobec emigrantów uczy nas modlitwy i ducha ofiary jako najskuteczniejszego sposobu apostołowania, a dla zwiększenia Twojej chwały udziel mi łaski ................., o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (4,7-11).

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawia się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować”.

Z wypowiedzi o. Ignacego:

„Prawdziwa miłość objawia się w uczynkach. Św. Paweł zrozumiał wysokość, szerokość, głębokość i długość miłości Serca Chrystusowego. Wpatrzony w tę miłość, Paweł oddaje Chrystusowi swoje życie. Dla Niego trudzić się będzie bez zastrzeżeń z całą gorącością swego serca. Porwany Jego przykładem, «minimus Apostolorum» [najmniejszy z Apostołów] będzie jak burza, jak żagiew płomienny w apostolskim posługiwaniu. I my, heroldowie Serca Bożego czynami świadczyć mamy o tym Boskim Sercu. Chodzi o to, by codziennie nasze czynności były świadectwem wiary w to Boże Serce, by były zgodne z Jego zasadami, by w tym czasie nasze serce biło w takt Bożego Serca”.

Prośby:

- O prawdziwą miłość i kult Serca Bożego w życiu Kościoła katolickiego.
- O umiejętność zadość czynienia Najświętszemu Sercu przez osoby konsekrowane.
- O wszelkie potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny, udzielone przez Serca Jezusa.

Ojcze nasz.

Modlitwa kończąca:

Miłosierny Boże, w Sercu Jezusa udzieliłeś nam swego daru miłości oraz siły i pobudki do szukania Ciebie w polskich emigrantach. Spraw, aby przez ufność, jaką pokładał w Sercu Bożym o. Ignacy, nie zginął na wieki żaden człowiek, odkupiony Krwią Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

« wróć do listy wszystkich wydarzeń