Kalendarium wydarzeń w Sanktuarium
C+M+B 2014

C+M+B 2014

6 stycznia 2014, poniedziałek

Dziwić może fakt, że jako ludzie wierzący, w Uroczystość Objawienia Pańskiego w pewnym sensie czcimy pogańskich Mędrców. Oni są tak naprawdę patronami tych, którzy poszukują, Prawdy jedynej. Jak pisał papież Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo: Są oni w pewnym sensie naśladowcami Abrahama, który na wezwanie Boże rusza w drogę. Na inny sposób są naśladowcami Sokratesa i jego pytania o większą prawdę od głoszonej przez oficjalną religię. W tym sensie postacie te są poprzednikami, pionierami, poszukiwaczami prawdy, którzy mają znaczenie dla wszystkich czasów.

Od tamtych "pogan" uczymy sie, że Mędrcem jest nie ten, kto „wie”, który już „ma” mądrość (taki nazywa się „wszystkowiedźmą” i zwykle jest uciążliwym osobnikiem), ale ten, który jest wciąż na mądrość otwarty, który jej szuka, który gotowy jest ją przyjmować od innych. ( o. Cyprian Klahs OP)

Mędrcy złożyli trzy dary: złoto oznaczało godność Jezusa jako Króla, kadzidło – Najwyższego Kapłana, mirra zaś – używana do uśmierzania bólu i do namaszczania ciał zmarłych – była zapowiedzią Pańskiego pogrzebu.
Zgodnie z dawnym zwyczajem błogosławimy także kredę, aby nią oznaczyć drzwi naszych domów na znak, że przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Stąd na drzwiach pojawia się znak C+M+B 2014. Co oznaczają te litery?

Św. Augustyn odczytuje w tych znakach chrześcijańską myśl: Christus Multorum Benefactor, czyli: "Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą". Starochrześcijańskie tłumaczenie, zbliżone do myśli św. Augustyna, jest złączone z treścią modlitw kolędowych: Christus Mansionem Benedicat - Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu. Jest to również nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu, gdzie oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy.

« wróć do listy wszystkich wydarzeń