Kalendarium wydarzeń w Sanktuarium
Życzenia Paschalne !!!

Życzenia Paschalne !!!

17 kwietnia 2022, niedziela

W pełnym harmonii świecie, stworzonym przez Boga z miłości do człowieka, a dziś znowu rozdartym przez niezgodę i wojnę w Ukrainie, budzi się w nas świadomość, że pokój nie jest dany raz na zawsze. Święty Paweł wzywa nas, byśmy zabiegali o Wiarę, Miłość i Pokój. Według Apostoła Narodów tylko czyste serce jest w stanie przyjąć te cnoty i obdarzać nimi świat. Dokonuje się to w żywej relacji z Chrystusem, który jest dawcą Pokoju.

Drogie Siostry i Bracia! Wspominając w tych dniach najważniejsze zbawcze wydarzenia naszej wiary, prosimy Zmartwychwstałego Pana, aby Mocą Ducha Świętego wzbudzał w nas pragnienie głębokiej Wiary, Miłości i Pokoju. z paschalnym pozdrowieniem !

ks. Jarosław Staszewski SChr wraz ze wspólnotą Chrystusowców i sióstr Misjonarek

« wróć do listy wszystkich wydarzeń