Kalendarium wydarzeń w Sanktuarium
Złożenie relikwii Świętych Pańskich Męczenników w nowej podstawie ołtarza

Złożenie relikwii Świętych Pańskich Męczenników w nowej podstawie ołtarza

20 lipca 2016, środa

20 lipca 2016 roku, wieczorem, już po zamknięciu kościoła, na nowowymurowaną podstawę (stipes) ołtarza głównego została przesunięta mensa z dotychczasowego ołtarza. Mensa (blat ołtarza) jest monolityczna, to znaczy wykonana z jednego kawałka czarnego wapienia o wadze ponad 1500 kilogramów. Precyzyjna operacja przeniesienia mensy ze starej podstawy na nową została zaplanowana przez mistrzów kamieniarskich Marka Turczyka i Edwarda Kulawiaka.

Wcześniej, do podstawy ołtarza zostały złożone relikwie Świętych Pańskich Męczenników. Relikwie umieszczone w kamiennych portatylach (jeden drewniany) były pierwotnie złożone w ołtarzach bocznych rozebranych po Soborze Watykańskim II. Dotychczas były przechowywane na plebanii. Portatyle z relikwiami zostały owinięte w płótna. Towarzyszy im dokument zawierający szczegółowy opis relikwii i sprawozdanie z całego wydarzenia podpisane przez kustosza Sanktuarium i świadków. 

Oto jego treść:

Dokument potwierdzający złożenie relikwii Świętych Pańskich Męczenników
w stipes ołtarza głównego w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie

 

Ad perpetuam Dei memoriam

 

Roku Pańskiego 2016, dnia 20 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionego Czesława, na kilka dni przed przyjazdem do Polski Papieża Franciszka na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, w Nadzwyczajnym Roku Świętym Miłosierdzia oraz w Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, kiedy Pasterzem Kościoła Szczecińsko – Kamieńskiego był Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga, przełożonym generalnym Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszard Głowacki SChr, a proboszczem parafii i kustoszem Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie ks. Jarosław Staszewski SChr, został wymurowany nowy stipes ołtarza głównego, na który zostanie przeniesiona dotychczasowa mensa ołtarzowa.

Monolityczna mensa ołtarzowa, o wadze ponad 1500 kilogramów jest wykonana z czarnego marmuru. Umieszczone są w niej relikwie Świętych Pańskich Męczenników. Nową dekorację ołtarza zaprojektowała Pani dr architekt inżynier Halina Rutyna, prace kamieniarskie wykonał Pan Marek Turczyk we współpracy z Panem Edwardem Kulawiakiem.

W stipes ołtarza zostało złożonych sześć portatyli zawierających relikwie, pochodzące z rozebranych po Soborze Watykańskim II ołtarzy:

 1. Portatyl drewniany o wymiarach 38 x 28 x 4 cm, opatrzony datą 1849 r.
  i biskupią pieczęcią lakową oraz napisem na drewnianej desce (nieczytelnym), zawiera relikwie nieznanych świętych.
 2. Portatyl z beżowego marmuru o wymiarach 18 x 18 x 2 cm, z naciętymi wgłębnie pięcioma krzyżykami z naklejoną informacją spisaną po łacinie (zachowaną fragmentarycznie), opatrzony datą 21 września 1944 r. zawiera nieznane relikwie.
 3. Portatyl z białego marmuru o wymiarach 17 x 17 x 2,2 cm, opatrzony łacińskim testiumonium, wystawionym przez ks. dra Władysława Sygnato-wicza, zawiera relikwie: Ss. Mm. Crescentii, (imię nieczytelne), Verecundi, wystawione w Gorzowie 6 października 1957 r.
 4. Portatyl z białego marmuru o wymiarach 15,8 x 15,8 x 2 cm, opatrzony łacińskim testimonium wystawionym przez ks. Edmunda Nowickiego, administratora apostolskiego w Gorzowie, 28 lipca 1948 roku, zawiera relikwie św. męczenników „Felicissimi et Speciosae”.
 5. Portatyl z białego marmuru o wymiarach 16,5 x 16,5 x 2,5 opatrzony łacińskim testimonium podpisanym przez ks. dra Władysława Sygnatowicza i datowanym na 2 października 1957 roku, zawiera relikwie św. męczenników „Vincentii, Justinii et Columbe in eo inclusi”.
 6. Portatyl z białego marmuru o wymiarach 16 x 16 x 2 cm, z testimonium łacińskim podpisanym przez ks. Edwarda Nowickiego, administratora apostolskiego w Gorzowie i ks. Jana (Joannes) Zarębę, kanclerza kurii biskupiej w Gorzowie, datowany na 30 czerwca 1948 roku, zawiera relikwie św. męczenników „Felicissimi et Speciosae”. Portatyl ma wyszczerbiony narożnik.

Uczestnikami wydarzenia byli:

 1. Ks. Jarosław Staszewski SChr, kustosz Sanktuarium NSPJ
 2. Ks. Krzysztof Jeruzalski SChr
 3. Br. Tomasz Dylla SChr
 4. Ks. Sławomir Burakowski SChr
 5. Ks. Tomasz Porzycki SChr
 6. Ks. Michał Kłos SChr
 7. Siostra Anna Wszołek MChr, zakrystianka
 8. Pan Stanisław Plawgo, organista
 9. Pan Edward Kulawiak, wykonawca
 10. Pan Marek Turczyk, wykonawca

« wróć do listy wszystkich wydarzeń