Kalendarium wydarzeń w Sanktuarium
Odpust w Sercu

Odpust w Sercu

3 czerwca 2016, piątek

Króluj nam Chryste!
Uroczystości Serca Jezusowego w Szczecinie.

Szczecińskie uroczystości ku czci Serca Jezusowego mają podniosły, wzruszający charakter i są ważnym wydarzeniem w duchowej panoramie naszego miasta. Dwa lata temu w tym dniu rozpoczął się w Sanktuarium NSPJ Rok Serca Jezusowego. W tym roku natomiast, już pod koniec uroczystej Mszy św. odpustowej, Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, klęcząc przed Najświętszym Sakramentem w otoczeniu licznych kapłanów, seminarzystów, sióstr zakonnych i półtora tysiąca wiernych odczytał Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W ten sposób w imieniu wiernych całej naszej Archidiecezji uznał w Chrystusie naszego Króla. Polscy biskupi w imieniu całego Narodu dokonają tego aktu w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie 19 listopada bieżącego roku, w wigilię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata.  

Wyznajemy wobec nieba i ziemi – mówił Ks. Arcybiskup – że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Wierni powtarzali za swoim pasterzem: Króluj nam Chryste! W naszych sercach i naszych rodzinach, w parafiach, szkołach i uczelniach, w środkach społecznej komunikacji, w urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku, naszych miastach i wioskach, w całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Szczecińska uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęła się nieszporami odprawionymi w kościele ojców jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli, podczas których 18 mężczyzn zostało ustanowionych nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. Trwająca godzinę eucharystyczna procesja trzykrotnie zatrzymywała się na mijanych placach, z których kolejni celebransi wznosili modlitwy i Najświętszym Sakramentem błogosławili miastu i mieszkańcom. Nad idącymi w rozmodlonym i rozśpiewanym pochodzie powiewały sanktuaryjne flagi z płomienistym Sercem opasanym cierniową koroną i z napisem „Serce serc”. Takich słów w odniesieniu do Najświętszego Serca Jezusa użył kiedyś św. Jan Paweł II.

Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa szybko wypełniło się po brzegi i gromkim chórem włączyło się w odmawiany przez Księdza Arcybiskupa Akt zawierzenia Szczecina Bożemu Sercu. W homilii Pasterz Kościoła nad Odrą i Bałtykiem przybliżył wiernym treść orędzia skierowanego przez Pana Jezusa do Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, w którym Zbawiciel zapewniał ją, że „Polska nie zginie kiedy uzna Chrystusa za Króla”.

W procesji z darami duszpasterze sanktuarium przynieśli do ołtarza kosz z ponad dwustu obrazkami, które świadczą o odprawieniu nabożeństwa Dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca. Nabożeństwo to jest wpisane w duszpasterski program Sanktuarium NSPJ, zwłaszcza w Roku Miłosierdzia.

Ks. Bogusław Burgat, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego, pobłogosławił dwóch chrystusowców posyłanych w tym roku do pracy misyjnej w Kazachstanie i Stanach Zjednoczonych. Na koniec wszystkim uczestnikom zostały rozdane obrazki Serca Jezusowego z mottem tegorocznych uroczystości, zaczerpniętym z nauczania Papieża Franciszka: „Nie lękajmy się do Niego zbliżyć. Ma On miłosierne Serce”, a ks. kustosz żegnając pielgrzymów wyraził pragnienie, aby nie tylko w dniu odpustu, ale i na co dzień każdy z Sanktuarium Bożego Serca wychodził pełen Boga i bez lęku.

js  

« wróć do listy wszystkich wydarzeń