Kalendarium wydarzeń w Sanktuarium
BRAMA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO OTWARTA W SANKTUARIUM

BRAMA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO OTWARTA W SANKTUARIUM

8 grudnia 2015, wtorek

Chwała Tobie, Panie, który przebaczasz nam winy i leczysz nasze słabości. Bo miłosierdzie Twoje trwa na wieki. Chwała Tobie, Panie, który jesteś miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i wielki w miłości. Bo miłosierdzie Twoje trwa na wieki. Chwała Tobie, Panie, Ojcze łaskawy dla swoich dzieci. Bo miłosierdzie Twoje trwa na wieki.

Błogosławimy Cię Boże, Ojcze Święty, Ty zesłałeś na ten świat swojego Syna, aby przez krew przelaną na krzyżu zgromadził wszystkich ludzi rozproszonych przez grzech. On jest Pasterzem i bramą owiec, które przychodzą do jednej owczarni. Kto przez tę bramę wejdzie, znajdzie pożywienie i będzie zbawiony. Ciebie więc, Boże, prosimy: niech wierni, którzy przekraczać będą próg tego kościoła, zostaną przyjęci w Twojej obecności i doświadczą, Ojcze, Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Otwórzcie bramy sprawiedliwości byśmy weszli i złożyli dzięki Panu. Oto jest brama Pana: wejdźmy przez nią, aby otrzymać miłosierdzie i przebaczenie.

Rok Miłosierdzia, ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka, zaprasza nas wszystkich do głębokiego doświadczenia łaski pojednania. Teraz więc, przez pokropienie wodą święconą, wspominajmy nasz własny chrzest święty. To wspomnienie jest przywołaniem miłosierdzia i zbawienia, które otrzymujemy mocą zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Tak modlił się ks. biskup Stanisław Stefanek SChr, otwierając Bramę Miłosierdzia w Sanktuarium, które zostało wyznaczone przez ks. Arcybiskupa Metropolitę Andrzeja Dzięgę na jeden z kościołów stacyjnych. W kościołach stacyjnych w Roku Miłosierdzia istnieje dodatkowa możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Dekret ks. arcybiskupa dotyczący odpustów został wywieszony w kruchcie Sanktuarium.

Uroczystość otwarcia Bramy Miłosierdzia odbyła się 8 grudnia, kiedy Kościół czci Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, a Sanktuarium wspomina poświęcenie kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, erygowanej pod tym właśnie tytułem.

Wierni, liczniej niż zazwyczaj zgromadzili się w Godzinie Łaski, także dlatego, aby zadość uczynić prośbie Maryi wyrażonej w objawieniach wobec włoskiej pielęgniarki Pieriny Gilli w 1947 roku. Maryja wówczas prosiła:

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan Jezus okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.

           Ks. biskup Stanisław, a za nim ponad tysiąc dwieście osób przeszło przez Bramę Miłosierdzia. Rozpoczęła się pontyfikalna liturgia, podczas której odnowiliśmy chrzcielne przyrzeczenia. Po Eucharystii, każdy z uczestników liturgii podszedł do chrzcielnicy i przeżegnał się zanurzając dłoń w poświęconej wodzie. W ten symboliczny sposób chcieliśmy zaświadczyć, że wciąż chcemy żyć tajemnicą naszego włączenia w Kościół.   

            Modlitwa różańcowa rozpoczęła nasze świętowanie, a zakończył Akatyst,  przepiękne nabożeństwo maryjne, zaczerpnięte z liturgii Kościoła Wschodniego. Wpatrywaliśmy się w oblicze Matki Miłosierdzia świątecznie ustrojone i otoczone płonącymi świecami. Nawet rusztowania, które stały przed obrazem nie przeszkodziły ani nam, ani Jej... Cały Rok Miłosierdzia zawierzyliśmy Niepokalanemu Sercu Maryi, Matki Miłosierdzia. 

GALERIA

« wróć do listy wszystkich wydarzeń