Kalendarium wydarzeń w Sanktuarium
Dzień Świętości Życia

Dzień Świętości Życia

25 marca 2014, wtorek

Odpowiadając na wezwanie naszego rodaka Jana Pawła II, wyrażonego w encyklice o wartosci i nienaruszalnosci życia ludzkiego - "Evangelium vitae" po raz kolejny obchodzimy Dzień Świętości Życia. Jego celem jest, jak pisze papież "budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji" (EV 85).

Także i w naszym Sanktuarium prawie podczas każdej Eucharystii podkreślano znaczenie i watość życia ludzkiego od samego poczęcia do naturalnej śmierci. Wierni mogli podjąć lub odnbowić Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, polegającą na codziennej modlitwie w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz w intencji jego rodziców. Ponad sto osób w uroczysty sposób dokonało tego aktu wobec całej wspólnoty.

Pełna poprawna nazwa duchowej adopcji brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego  Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga – Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, rozwój dziecka w łonie matki. Duchowe  obowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Więcej informacji na http://www.duchowaadopcja.com.pl/

« wróć do listy wszystkich wydarzeń