Kolędnicy Misyjni w drodze...
27 grudnia 2013, piątek