Misyjny Dzień Dzieci
6 stycznia 2014, poniedziałek