Perygrynacja Ikony Jasnogórskiej w domu zakonnym chrystusowców
15 grudnia 2013, niedziela