Schola Błękitne Anioły na przeglądzie Piosenki Bożonarodzeniowej w kościele oo. Jezuitów
15 grudnia 2013, niedziela