Schola Błękitne Anioły na przeglądzie Piosenki Bożonarodzeniowej w SP 5
26 listopada 2013, wtorek