Holy Win czyli "triumf świętości" - Ognisko Misyjne w SP 5
31 października 2013, czwartek