Światowa Dziecięca Eucharystyczna Godzina Święta
4 października 2013, piątek