Powitanie i wprowadzenie w urząd proboszcza ks. Jarosława Staszewskiego SChr
25 sierpnia 2013, niedziela