Podsumowanie pracy scholki i ogniska misyjnego
23 czerwca 2012, sobota