Pielgrzymka dzieci I Komunijnych do Lichenia 2012
8 czerwca 2012, piątek