Męski kwartet VIES BONUM z Mińska spiewał na niedzielnych Mszach św.
2 sierpnia 2015, niedziela