PIERWSZY PIATEK CZERWCA CELEBROWANY W SANKTUARIUM NSPJ
5 czerwca 2015, piątek