SPOTKANIE POPIELGRZYMKOWE - Grupy Czarnej
11 października 2014, sobota