ARCHIDIECEZJALNE SPOTKANIE OGNISK MISYJNYCH I REGIONALNE SPOTKANIE PKRD
4 października 2014, sobota