Pielgrzymka dzieci I Komunijnych do Lichenia 2013
7 czerwca 2013, piątek