Serduszka w Domu Pomocy Społecznej
9 maja 2014, piątek