Procesja wynagradzająca Bożemu Sercu
2 maja 2014, piątek