Wielkopostne Spotkanie Ognisk Misyjnych z parafii chrystusowców
29 marca 2014, sobota