Objęcie urzędu proboszcza w parafii NSPJ przez ks. Karola Kozłowskiego SChr
5 czerwca 2022, niedziela