Olimpiada Liturgiczna Sarbia 2022 - III miejsce naszych ministrantów i lektorów w klasyfikacji medalowej !!!
23 kwietnia 2022, sobota