Monogram Chrystusa z kamieniem z Golgoty umieszczony na ołtarzu
1 kwietnia 2021, czwartek