Ferie Serduszek, ministrantów i lektorów
16 lutego 2020, niedziela