Świateczne spotkanie chrystusowców
16 grudnia 2017, sobota