Lektorskie pielgrzymowanie
28 kwietnia 2017, piątek