Dzień skupienia i turniej piłki nożnej dla Ministrantów
4 lutego 2017, sobota