70-lecia chóru parafiualnego "Pax Christi" - świętowanie w Sanktuarium
13 listopada 2016, niedziela