70-lecia chóru "Pax Christi". Koncert w Sali Bogusława w Zamku Książąt Pomorskich
11 listopada 2016, piątek