Poświęcenie nowoufundowanej figury św. Michała Archanioła
25 września 2016, niedziela