Małżeństwo

Narzeczeni muszą zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedmałżeński.

Rezerwacji terminu ślubu można, a nawet trzeba, dokonać znacznie wcześniej w biurze parafialnym. Rezerwację terminu należy bezwzględnie potwierdzić najpóźniej na 3 miesiące przed ślubem. Brak potwierdzenia jest równoznaczny ze skreśleniem rezerwacji bez powiadomienia narzeczonych!

Zgłaszając się na spisanie protokołu i rozmowę przedślubną narzeczeni przynoszą:

 • dowody osobiste,
 • świadectwa chrztu św. (z datą ważności do 6 miesięcy),
 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania (tylko w przypadku jeśli na świadectwie chrztu nie ma wpisu o bierzmowaniu),
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
 • dane dwóch świadków małżeństwa (imię i nazwisko, adres zameldowania z dowodu osobistego, nr dowodu osobistego),
 • w przypadku gdy żadna ze stron nie mieszka na terenie naszej parafii należy koniecznie mieć zgodę na przygotowanie do małżeństwa i pobłogosławienie związku od ks. proboszcza parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej,
 • w przypadku pary związanej cywilnym związkiem należy przedstawić odpis aktu małżeństwa cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego.

Przygotowanie do małżeństwa w naszej parafii obejmuje:

 • ogólne spotkanie w poradnictwie rodzinnym – pierwszy wtorek każdego miesiąca o godz. 18:00 w salce przy kościele NSPJ, wejście od ul. Więckowskiego,
 • 3 indywidualne spotkania w poradnictwie rodzinnym - po wcześniejszym umówieniu się pary narzeczonych z osobą prowadzącą,
 • szkoła dla narzeczonych (obejmująca zagadnienia kursu przedmałżeńskiego i nauk przedślubnych) to seria 11 spotkań z duszpasterzami i małżeństwami, podczas których omawiane są najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty, celu i zadań chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny. Zachęcamy, aby "Szkołę" rozpocząć przynajmniej pół roku przed ślubem. Spotkania odbywają się we wszystkie czwartki o godz. 19:30 w salce pod księgarnią katolicką przy kościele NSPJ (z wyjątkiem świąt państwowych i kościelnych). "Szkołę" można rozpocząć w dowolnym momencie (np. od trzeciego spotkania) i kontynuować aż do zrealizowania kompletu spotkań.

 1. Zaplanowane przez Boga (zamysł Boży wobec małżeństwa i rodziny. Biblijne podstawy sakramentu małżeństwa).
 2. Jedność dusz Hierarchia osób i hierarchia wartości. Budujemy wspólny dom (warsztaty)
 3. Szukanie tego, co łączy. Znasz mnie? Poznaj mnie! (ankieta)
 4. Należę do Chrystusa. Po co ślub kościelny? Owoce sakramentu małżeństwa. Znaczenie przysięgi małżeńskiej. Definicja miłości.
 5. Płodność - jak z nią żyć? Płodność rozpoznana. Radość pełni. Kultura pożycia małżeńskiego. Czystość osobista i małżeńska. Akt małżeński.
 6. Żyć moralnie? Budowanie więzi małżeńskiej. Pornografia. Niemoralność antykoncepcji. Dramat aborcji. Zło sztucznego zapłodnienia.
 7. Postęp i cywilizacyjne przemiany czy zwykła zgoda na zło (film).
 8. Miłość nie pamięta złego. Twórcze przeżywanie małżeńskich konfliktów i kryzysów.
 9. Mieć sumienie. Formowanie sumienia i życie sakramentalne. Wiara praktykowana.
 10. Opowiemy Ci o nas. Świadectwo małżonków. Zasada uczestnictwa w wychowaniu dzieci.
 11. Celebracja sakramentu małżeństwa. Kultura i obyczajowość chrześcijańska.

Po spisaniu protokołu narzeczeni we własnym zakresie:

 • przy małżeństwie konkordatowym załatwiają dokumenty w USC upoważniające do zawarcia związku małżeńskiego ze skutkami cywilno – prawnymi. Do USC zgłaszają się nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem, ponieważ dokumenty te są ważne tylko 3 miesiące. Zaświadczenia z USC należy dostarczyć do biura parafialnego kilka tygodni przed ślubem,
 • po spisaniu protokołu zanoszą do wskazanych parafii zapowiedzi przedślubne, a po ich wygłoszeniu odbierają je i przynoszą do biura parafialnego,
 • kontaktują się z organistą (lub zespołem młodzieżowym jeśli miałby śpiewać na ślubie).

Spowiedź św. narzeczonych:

 • pierwsza – niedługo po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego,
 • druga - bezpośrednio przed ślubem (kilka dni przed),
 • przystępując do sakramentu pokuty należy na początku poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.

Narzeczeni są zobowiązani do zgłoszenia się w biurze parafialnym co najmniej na tydzień przed ślubem celem sprawdzenia, czy wszystkie dokumenty zostały złożone oraz aby omówić liturgię małżeństwa.

Potrzebne informacje można uzyskać w biurze parafialnym: ul. Bogurodzicy 3, tel. 91 431 08 81. Godziny otwarcia biura są dostępne w zakładce biuro parafialne.

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KPK 1055, KKK 1601).

Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie... Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa". Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. "Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej (KKK 1603).

Jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa, które wiąże Kościół, Ofiara eucharystyczna umacnia, a błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a Ojciec potwierdza?... Cóż za jarzmo dwojga wiernych złączonych w jednej nadziei, jednym dochowaniu wierności, w jednej służbie! Oboje są dziećmi tego samego Ojca i oboje wspólnie służą; nie ma pomiędzy nimi podziału ani co do ciała, ani co do ducha. Owszem, są prawdziwie dwoje w jednym ciele, a gdzie jest jedno ciało, jeden też jest duch (Tertulian, Ad uxorem, 2,9).