III Zakon Świętego Franciszka

opiekunem wspólnoty jest ks. Sławomir Burakowski SChr

My, synowie i córki św. Franciszka, podczas profesji powiedzieliśmy Bogu „tak”, przyrzekliśmy żyć w naszym świeckim stanie, zachowując Ewangelię Jezusa Chrystusa zgodnie ze wskazaniami Reguły. Profesja nie jest naszym prywatnym przyrzeczeniem, lecz publicznym. To Kościół przyjmuje nasze przyrzeczenie, a jednocześnie zapewnia nas o duchowej i moralnej pomocy w osiągnięciu celu, dla którego ją składamy.

Reguła i Zycie franciszkanów świeckich jest następująca: zachowując Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Franciszkanie świeccy są ponadto zobowiązani do częstego czytania Ewangelii, przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii. (Reg 4).

Już od wejścia do wspólnoty rozpoczyna się droga formacji, która musi się rozwijać przez całe życie, pamiętając, że Duch Święty jest głównym czynnikiem formacji i starając się zawsze współpracować z Nim.

Okres wprowadzenia (postulat) jest fazą przygotowawczą do prawdziwego i właściwego okresu formacji i ma na celu rozeznanie powołania oraz wzajemne poznanie się między wspólnotą i postulantem.

Okres formacji początkowej (nowicjat), trwający przynajmniej rok, to okres dojrzewania powołania, doświadczenie życia ewangelicznego we wspólnocie, lepsze poznanie zakonu, wprowadzenie w lekturę i rozważanie Pisma Świętego, a przede wszystkim poznanie duchowości franciszkańskiej poprzez studium Reguły, Konstytucji i pism św. Franciszka.

Po ukończeniu formacji początkowej i po złożeniu profesji, przyrzeczenia życia ewangelicznego, realizowana jest formacja stała i ciągła. Początkowy okres tej formacji, zwany junioratem (ok. 2 lat), to okres pogłębiania formacji wstępnej i początkowej, w którym powinno dojrzeć powołania i pogłębić się poczucie przynależności. Formacja ciągła to słuchanie Słowa Bożego i przechodzenie od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii.

Naszym znakiem jest TAU.

Msza św. w intencji FZŚ w Kościele NSPJ o godz. 8:00. Zebrania w II Niedzielę Miesiąca w godz. 9:00-11:00 w sali pod plebanią parafii NSPJ przy ul. Bogurodzicy 3. W programie:

  • modlitwa brewiarzowa,
  • formacja,
  • sprawy organizacyjne,
  • modlitwa w różnych intencjach.

Ponadto w kościele NSPJ po Mszy św. o godz. 12:00 dziewiątego dnia miesiąca nabożeństwo do bł. Anieli Salawy.