Ogłoszenia duszpasterskie

XXXIII Niedziela w ciągu roku

13 listopada 2022, niedziela

Dzisiaj obchodzimy VI Światowy Dzień Ubogich.Po trudnych doświadczeniach pandemii z lat ubiegłych, przeżywamy go w cieniu trwającej wojny  na Ukrainie, kryzysu finansowego i wzrostu cen, które tak bardzo  dotykają najbiedniejszych w Polsce i na świecie. Obok modlitwy i dobrych uczynków,  naszą odpowiedzią na potrzeby biednych niech będzie coroczna akcja „Tytka Charytatywna – Torba Miłosierdzia”.

Na Mszę św. z nabożeństwem do św. Michała Archanioła zapraszamy we wtorek o godz. 18.30.

W środę, we wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej, na Mszę św. o godz. 17.00 zapraszamy Wilnian, Kresowiaków i wszystkich czcicieli Matki Miłosierdzia.

➡ W piątek wspominamy bł. Karolinę Kózkównę, patronkę Ruchu Czystych Serc. Msza św. z udziałem akademickiej wspólnoty RCS w piątek o godz. 20, a po niej nabożeństwo ku czci błogosławionej Męczennicy i spotkanie w ODZIE.

Trwa listopadowa modlitwa za zmarłych. Za polecanych w wypominkach modlimy się na różańcu w dni powszednie o godz. 11.30 i 18.00, a w niedziele w kościele o godz. 9.00, a na Cmentarzu Centralnym o godz. 14.00.

Za zmarłych wpisanych do Księgi Zmarłych Sanktuarium odprawiamy 52 Msze św. zbiorowe w ciągu roku, codziennie modlimy się cząstką różańca po Mszy św. o godzinie 9.00, a w rocznicę śmierci wyczytujemy ich z imienia. Do Księgi Zmarłych naszych bliskich można wpisywać w biurze parafialnym.

Ofiary na Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące można składać do skarbony umieszczonej przy krzyżu w kruchcie. W ciągu  roku odprawiliśmy ponad 300 Mszy św. za dusze czyśćcowe.

Za tydzień przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która zamyka Rok Liturgiczny. Ta Uroczystość jest także świętem tytularnym Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla i Towarzystwa Chrystusowego. Na Mszy św. o godz. 9.30 siostry misjonarki oraz my bracia i kapłani chrystusowcy odnowimy swoje śluby zakonne.

Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary składane na funkcjonowanie i renowację naszego Sanktuarium.