Ogłoszenia duszpasterskie

XII Niedziela w ciągu roku

23 czerwca 2019, niedziela

1. Od Bożego Ciała do uroczystości Serce Jezusowego trwają Dnie Eucharystyczne (oktawa Bożego Ciała). Codziennie o godz. 18.00 zapraszamy na nabożeństwo do Serca Jezusowego z procesją.

2. Na odpust św. Jana Chrzciciela ks. Prałat zaprasza do kościoła farnego w poniedziałek o godz. 18.00.

3. Za udręczonych duchowo będziemy się modlili we wtorek na Mszy św. wieczornej.

4. ODPST PARAFIALNY KU CZCI SERCA JEZUSOWEGO przeżyjmy w duchu wdzięczności za miłość Boga, która ratuje świat przed piekłem, a ludzkie serce przed samotnością i nienawiścią. Zawierzymy Bożemu Sercu kapłanów, nasze rodziny i cały Szczecin oraz pomodlimy się za chrystusowców posyłanych w tym roku ma misje. Uroczystości odpustowe rozpoczną się nieszpo-rami w kościele ojców jezuitów o godz. 17.30, o 18.00 wyruszy procesja (przy drzwiach kościoła jezuitów będą wystawione nasze sanktuaryjne flagi – prosimy je wziąć na procesję), o 19.00 rozpocznie się uroczysta msza św. odpustowa. 

5. Prosimy parafian mieszkających przy ul. Krzywoustego o udekorowanie okien swoich mieszkań. W uroczystość Serca Jezusowego nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6. W ostatnią niedzielę czerwca Parafialny Zespół Caritas będzie zbierał ofiary na kolonie i półkolonie dla dzieci z ubogich środowisk. Za tydzień, po Mszach św. będzie można wesprzeć tę akcję.

7. W lipcu i w sierpniu nie będzie Mszy św. o godz. 6.00 i 17.00. Biuro parafialne będzie pracować w wakacyjnym wymiarze, a popołudniowy dyżur w konfesjonale będzie się rozpoczynał o 16.30. Do końca września zawieszamy także odprawianie niedzielnych nabożeństw o godz. 17.00.

8. Prace renowacyjne w kościele wchodzą w kolejna fazę. Jeśli Pan Bóg pozwoli, 1 lipca wstawimy rusztowania do prezbiterium, aby przygotować ściany do malowania. Musimy sprawdzić jakość tynków, naprawić spękania, wyrównać nierówności. Z tymi pracami będą się wiązały niedogodności, za które już dzisiaj przepraszamy. Informujemy także, że wciąż trwają prace remontowe w dużej zakrystii, gdzie założono ogniotrwałe stropy i drzwi. W tym tygodniu zostaną zamontowane okna. Prace przy renowacji ołtarza weszły w ostatnią fazę. Rozpoczął się także kolejny etap prac na hełmie wieży. Za wszystkie ofiary składane na remont Sanktuarium z całego serca dziękujemy.

9. Decyzją przełożonego gen. Towarzystwa Chrystusowego ks. Marcin Sęk został mianowany przeło-żonym domu zakonnego w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie i proboszczem tamtejszej parafii. W związku z tym kończy się jego pobyt w Szczecinie i pięcioletnia posługa duszpasterza akade-mickiego. Pożegnanie ks. Marcina odbędzie się w niedzielę, 30 czerwca, na Mszy św. o godz. 20.00.

10. Na prośbę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. abpa Stanisława Gądeckiego dziś we wszystkich polskich kościołach rozbrzmiewa modlitwa przebłagalna za profanacje, bluźnierstwa oraz akty nienawiści i pogardy wobec Boga i wobec chrześcijan. Po błogosławieństwie zaśpiewamy Suplikację.